Verwachtingen

Verwachtingen

Wat mag u van ons verwachten?

 • We zijn een jong en enthousiast team dat graag wil zorg dragen voor uw herstel.
 • We zijn voortdurend aan het na- en bijscholen, hebben structureel overleg met collegae en hebben regelmatig contact met (huis)artsen.
 • Wij zijn lid van het KNGF (genootschap Fysiotherapie) en staan in het kwaliteitsregister geregistreerd.
 • We zijn als enige particuliere praktijk in Veghel lid van het ParkinsonNet.
 • Ook zijn we lid van het Fyranet (netwerk voor zorgverleners voor reuma).
 • We zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt bij ons terecht voor (sport)fysiotherapie en we hebben samenwerking met een manueel therapeut.
Indien uw herstel niet verloopt als verwacht nemen we contact op met uw (huis)arts of sturen we u door naar een collega.

We houden u op de hoogte over het aantal behandelingen dat u nog mag krijgen van uw zorgverzekeraar.

 • Indien dat niet toereikend is wordt met u overlegd over het vervolg. Let echter zelf ten alle tijde op de hoogte van aanvullende verzekering.
 • Wij weten namelijk niet wat er al allemaal uit is betaald!

Bovenal heerst er bij ons een zeer prettige, ontspannen sfeer! Wij hopen dat u óók daaraan wilt bijdragen!

Wat verwachten wij van u?

 • We verwachten van u dat u onze afspraken nakomt.
 • Indien u onverhoopt verhinderd bent laat u ons dat zo spoedig mogelijk weten.
 • We kunnen een niet nagekomen afspraak bij u in rekening brengen indien u deze niet 24 uur van te voren heeft afgezegd.
 • U informeert ons over eerdere behandelingen fysiotherapie bij andere praktijken.
 • We verwachten dat u voor de behandeling schoon bent en geen onaangename geuren meebrengt.
 • U neemt een handdoek mee. Bij uw eerste afspraak heeft u uw verzekeringsgegevens bij zich en kunt u zich legitimeren
  (dit in verband met de nieuwe wet betreffende het BurgerServiceNummer).
 • U werkt actief mee aan uw herstel. U volgt onze aanwijzingen op (oefenen, dagelijkse bezigheden e.d.).

Samen zorgen we voor een spoedig herstel!

Fysiotherapie de Boekt

De boekt 28
5463 HT Veghel
Tel 0413 36 44 87
info@fysiotherapiedeboekt.nl

Openingstijden

ma-vrij 08.00-18.00 maar vaak ook ’s avonds of zaterdag op afspraak!

Quote

Publilius Syrus
Die zichzelf overwint bij het overwinnen, boekt een dubbele overwinning.