Missie en Visie

Missie en Visie

Wij zijn een laagdrempelige praktijk voor alle mensen uit onze samenleving en willen hoogwaardige, adequate zorg verlenen. 
Voor u als patiënt, moet het zo eenvoudig mogelijk worden gehouden. 
We houden rekening met uw wensen en voorkeuren en informeren u steeds over de te volgen werkwijze
waarvan wij denken dat die het beste voor u is.

Fysiotherapie de Boekt

De boekt 28
5463 HT Veghel
Tel 0413 36 44 87
info@fysiotherapiedeboekt.nl

Openingstijden

ma-vrij 08.00-18.00 maar vaak ook ’s avonds of zaterdag op afspraak!

Quote

Publilius Syrus
Die zichzelf overwint bij het overwinnen, boekt een dubbele overwinning.